Disclaimer en algemene voorwaarden Baan Thai Massage

Hier zijn de algemene voorwaarden te downloaden van Baan Thai massage.

Ook al bieden wij u een massage, het ondergaan van een massage geschiedt altijd op eigen risico. U kent uw lichaam het beste. Draag zorg voor uw lichaam; zijn er medische klachten, deel het dan met ons en bij twijfel adviseren wij u een arts te raadplegen.
disclaimer