Tok Sen

Tok Sen is een massage afkomstig uit Noord-Thailand. Deze massage techniek is zo'n 2500 jaar geleden ontwikkeld.

Bij Tok Sen wordt gebruik gemaakt van een houten hamer en een wig. De trillingen die hierdoor ontstaan dringen diep door op de energiebanen in het lichaam. Het zorgt ervoor dat blokkades worden opgeheven en de stroming in de energielijnen wordt bevorderd.
Stacks Image 571